Rörelse & Stillhet i Skolan

RÖRELSE & STILLHET I SKOLAN 

Dans, yoga, samarbete & skapande!

"Alla barn har rätt till lek, vila, fritid och kultur." (artikel 31. barnkonventionen)

Utifrån barnkonventionen och skapas utrymme för rörelse, nyfikenhet, fantasi, lugn och vila.


Jag har över 15 års erfarenhet med att jobba med barn och unga i skolan, i klassrum, temadagar, genom rörelse, dans, yoga och daglig undervisning. Jag har under åren sett vinsten i det långsiktiga arbetet, personlig kontakt och att följa upp det vi gör. Jag samarbetar därför gärna under hel termin eller låsårsvis och kommer till er utifrån önskemål och överenskommelse. Självklart erbjuder jag också enstaka tillfällen med dans, yoga, rörelse och stillhet som del av temadag, lektion eller skapande skola.

1 tillfälle.

1 KLASS/GRUPP

60 min

Som del av en temadag, friluftsdag eller del av lektion.


Kan vara:
I ett klassrum.

Utomhus.

I idrottshall.


Jag kommer till klassen och vi gör en resa genom rörelser och nyfikenhet in i vila och lugn.

Jag sammankopplar gärna stunden utifrån det ni jobbar med just nu och stunden kan innehålla tex:

Yoga

Dans

Rörelselekar

Samarbetsövningar

Stärkande övningar individuellt och i grupp

Kreativitet

Skapande PRISEXEMPEL 5500kr exkl moms (6%)

Flera tillfällen.

1 ELLER FLERA KLASSER.

30-60min/klass

Långsiktigt upplägg under terminen eller läsåret.


Kan vara:
I ett klassrum.

I en idrottshall..


Jag kommer till varje klass flera tillfällen under terminen eller läsåret. Ni får med er ett långsiktigt tänk och övningar för att skapa stunder med fokus, avslappning och lugn under skoldagen.
Vi gör en resa genom rörelser och nyfikenhet in i vilan och lugnet.


PRISEXEMPEL 1:

1 KLASS 10 tillfällen á 60 min 

26 000kr exkl moms (6%)


PRISEXEMPEL 2:

2 KLASSER/GRUPPER 5 tillfällen á 60 min/klass

26 000kr exkl moms (6%)


PRISEXEMPEL 3:

1 KLASS 10 tillfällen á 30 min

17 000kr exkl moms (6%)


PRISEXEMPEL 4:

2 KLASSER 5 tillfällen á 30 min

15000kr exkl moms (6%)Har ni andra önskemål om en heldag med yoga, rörelse, förelsäning eller andra önskemål? Välkomna att höra av er så hittar vi det perfekta upplägget för er.

unsplash